Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Wagyus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Wagyus behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Wagyus of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Wagyus en vrijwaren Wagyus derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Wagyus worden verveelvoudigd. Mocht Wagyus op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Wagyus het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Halsebroek Wagyus

Halsebroek 2
5296 PA Esch
06-44932292
info@wagyus.nl

neem-contact-op

Volg ons op: